kommunisere

Snakke sammen,
skrive til hverandre,
dele informasjon.