kommunale avgifter

Penger du må betale
som kommunen bruker til vann,
vei,
kloakk
og henting av søppel.