kommisjon

Et utvalg.

En gruppe mennesker som har en spesiell oppgave,
for eksempel flyhavari-kommisjonen.