knutepunkter

Der hvor flere veier
eller baner
møtes som i et veikryss.