klaseammunisjon

Små bomber som henger sammen
og sprenges etter hverandre.