klagenemnd

Et utvalg som behandler klager.

Du kan gå til klagenemnden
hvis du mener du er blitt lurt
eller er misfornøyd
med noe du har kjøpt.