Søk
Close this search box.

klagefrist

Du må klage innen en begrenset tid.

Fristen er 3 uker i følge Forvaltningsloven.

Klagefristen står i sakspapirene.

En klage som kommer for sent,
gjelder ikke.