klage

Si eller skrive
at en ikke er fornøyd med noe.

Du har rett til å klage
hvis du mener noe er galt.