Kjøpsloven

En lov som sier alt om rettigheter og plikter
ved kjøp og salg.

Gjelder også salg som ikke skjer i butikk.