kausjonist

En som garanterer at du kan betale.

Hvis du ikke kan eller vil betale
må kausjonisten gjøre det.