katastrofe

Stor ulykke.

Når noe går veldig galt.

Krig,
tsunami,
ras
og oversvømmelse
er katastrofer.