karakter

Tall eller bokstaver
som forteller hvor flink du er
i et fag.