kapitalisme

Penger.

Pengemakt. 

Rikdom.

Når enkelte personer eier mye.