kapitalisme

Kapitalisme er et økonomisk system hvor det er
private mennesker som eier bedrifter,
eiendommer og formue.

Formue er verdier som private mennesker eier.

Det motsatte av kapitalisme er sosialisme.

I Norge har vi et økonomisk system som er
en blanding av kapitalisme og sosialisme.

Private eier
og staten eier.