Kameramodusknapp

Ved å bruke kameramodusknappen kan du bytte
mellom kameraet på forsiden av en iPad
og kameraet på baksiden av en iPad.