Søk
Close this search box.

Kabinettspørsmål

Når en regjering stiller kabinettspørsmål,
mener regjeringen at den vil gå av
dersom et flertall i Stortinget
stemmer imot regjeringens forslag.