jus

Fag på universitetet og høgskole
hvor du lærer om lov og rett.