jurist

En som har studert jus
og hjelper deg med juridiske problemer.

Hva som er lov eller ikke lov.