jobbstrategi

Plan for hvordan politikerne
vil forsøke å få
flere i jobb.