iverksettelse

Dato og tid
når noe skal begynne å virke.