interpellasjon

Spørsmål til regjeringen
fra en stortingsrepresentant.