Internettbruker

De som bruker internett
kalles internett-brukere
eller bare brukere.