Internett

Internett er et nettverk av datamaskiner over hele verden
koblet til hverandre.

Via internett kan du sende og motta tekst,
bilder
og lyder.

Folk som bruker internett
kalles internett-brukere.