integritet

Selvstendighet.

Å være seg selv.

Ingen har rett til å erte eller mobbe
fordi du er annerledes.