institusjon

Et sted hvor de som ikke kan klare seg selv
får hjelp.

Sykehus og sykehjem er institusjoner.