instans

Noen som kan
eller har
bestemt noe.

Myndighet.