Søk
Close this search box.

innsynsrett

Rett til å få se.

Du har rett til å se
alt som er skrevet om deg,
for eksempel i din journal.