innsidehandel

Salg og kjøp av verdier
når du ulovlig har fått vite noe
som skal være hemmelig.

Det kan være priser som skal forandres.

Det er straffbart.