innretninger

Noe.

Ofte noe som er skapt
eller laget.