inngripende

Alvorlig.

Noe som virker sterkt inn.