inkluderende

Bli tatt med i en gruppe
og være med på å bestemme.