Søk
Close this search box.

informert samtykke

Informert samtykke betyr at jeg som tjenestemottaker
-har fått informasjon om hvilke opplysninger som skal utveksles.
-vet hvordan opplysningene skal brukes og konsekvensene av det.
-er kjent med at det ikke skal utveksles flere opplysninger enn det som er nødvendig.
-er kjent med at jeg kan nekte at opplysninger om spesielle forhold utveksles,
eller at spesielle fagmiljø eller enkeltpersoner får bestemte opplysninger.
-er kjent med de konsekvenser begrensninger på informasjon kan ha
for arbeidet med min individuelle plan og for tilbudet for meg.

Dersom det er fare for liv og helse,
kan informasjon gis uten samtykke.