informasjonstavle

Opplysningstavle.

Tavle med informasjon for eksempel om avgangstider
og ankomsttider slik at alle kan forstå det.