informasjon

Opplysning,
kunnskap,
melding.

Få vite om hva som skjer.

Du har rett til å få informasjon
som gjelder deg
på en måte du forstår.