infeksjon

Verk eller betennelse når bakterier prøver å angripe
og ødelegge kroppen din.