Søk
Close this search box.

individuell plan

Det er tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte helse-og eller sosiale tjenester
som har rett til en individuell plan.

Vurderingen av hvem som faller inn under kriteriet langvarige og koordinerte tjenester
beror til en viss grad av skjønn.
(Sosial -og helsedirektoratet)

Brukers plan
laget i samarbeid med kommunen
over hva en person
trenger hjelp til.

Alle som skal hjelpe
må samarbeide
slik at planen blir fulgt.

Plan laget spesielt for deg.

Sier hvilken hjelp du trenger
og når du trenger den.

Tjenesteyter har plikt til å se
at livssyn blir en del av planen.

Brukers plan
laget i samarbeid med kommunen
over hva en person trenger hjelp til.

Alle som skal hjelpe
må samarbeide
slik at planen blir fulgt.

Hvis du trenger tjenester innen helse og sosialt liv over lang tid,
har du rett til å få laget en individuell plan.

Kontaktpersonen din for planen er din koordinator.

Han eller hun skal hjelpe deg å sette mål
og at målene nås.

Tjenestene skal hjelpe deg til:

Å fungere best mulig ut fra de målene du setter deg.
Åt du får likeverdige tilbud med andre.
Åt du kan delta på det samme som andre.

En plan for det jeg trenger hjelp til.

Alle som skal hjelpe må samarbeide
slik at planen blir fulgt.