ikrafttredelse

Dato og tid når
en lov eller dom
begynner å gjelde.