hvitvasking

Noe som blir gjort
for at penger ikke kan bli knyttet til en forbrytelse
og ikke må betales skatt av.