Husbanken

Statens bank.

Den låner ut penger til kjøp,
bygging
og vedlikehold av bolig.

Du kan søke om hjelp fra Husbanken
hvis du har lav lønn.