høyesterettsjustitiarius

Den som leder høyesterett.