høyesterettsdommer

Dommer som dømmer
eller møter i høyesterett.