hospits

Enkelt hotell.

Rom hvor du kan bo en viss tid så du ikke må sove på gaten.

Kommunen må betale hvis du ikke har penger.