hørselshemmet

Høre dårlig eller være døv.

Du har rett til å få undervisning i tegnspråk
hvis du er døv.