høreapparat

Hjelpemiddel som forsterker lyden
for døve og tunghørte.

Hørselshemmede har rett til støtte til høreapparat.