honnørbillett

Billett for personer over 67 år
eller de som har nedsatt funksjonsevne.

Du må ha bevis for å få rett til honnørbillett.