høgskole

Opplæring etter videregående skole.

Lærere,
vernepleiere
og sykepleiere
blir utdannet på høgskoler.