Søk
Close this search box.

Helsetilsynet

Helsetilsynet heter egentlig Statens helsetilsyn.

De undersøker om folk i Norge
får riktig og nok hjelp.

Det er Helsetilsynet som har
bestemt at denne undersøkelsen skal gjennomføres.

Det er også Helsetilsynet
som har skrevet rapporten
som oppsummerer undersøkelsen.