helsesykepleier

En sykepleier med ekstra utdanning.  

Det het helsesøster før.

En sykepleier som kan mye om
hvordan jeg holder meg frisk.

Jobber for eksempel på en skole.