helseinstitusjon

Sted du kan få hjelp når du er syk:
Helsestasjon,
legesenter,
sykehus.