Søk
Close this search box.

helseforetak

Et helseforetak (HF) er en norsk statlig virksomhet som eies av et regionalt helseforetak.

Helseforetak yter spesialisthelsetjenester,
forskning,
undervisning og andre tjenester
som står i naturlig sammenheng med dette.

Det finnes 31 helseforetak.

Hvert helseforetak ledes av et styre
og en administrerende direktør
oppnevnt av styret i det regionale helseforetaket. (wikipedia)